ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ömer İSKENDEROĞLU

Doğum Tarihi: 1978

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü

Çukurova Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Çukurova Üniversitesi

2002

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Çukurova Üniversitesi

2008

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Döviz Kurundaki Değişimin Firma Karlılığı Üzerine Etkisinin Ölçümü ve Türkiye'de Bir Uygulama”; Danışman: Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI.

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı:

“İşletmelerin Büyümesinde Büyüklüğün Etkisi: Türkiye İçin Bir İnceleme”; Danışman: Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI.

 Görevler:

Görev Unvanı Görev yeri Yıl

Arş. Gör.

Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü (11.07.2000)

2000 - 2008

Yrd. Doç. Dr.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  İşletme Bölümü (10.11.2008)

2008 - 2012

Doç. Dr.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  İşletme Bölümü (26.11.2012)

2012 - 2018

Prof. Dr.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  İşletme Bölümü (09.03.2018)

2018 -

 

Yabancı Dil:

ÜDS: 82.50

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

“Stok Yönetimi ve Stratejik Satın Alma”, Burhan Bilge BAŞYAZICI, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 07.09.2010.

“Turizm İşletme Belgeli Yiyecek İçecek İşletmelerinde Uygulanabilir Fiyatlama Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Gaziantep Örneği", Adnan AKIN, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 02.01.2012.

2008 Küresel Finansal Krizinin Finansal Oranlar Üzerine Etkisi: İMKB'de İşlem Gören İmalat Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama”, Özlem KARAKOZAK, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29.06.2012.

“Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Türkiye ve Avrupa Enerji Sektörü İşletmeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama", Nazif AYYILDIZ, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 12.12.2013.

“Bölgesel Kalkınmada Finans Kesiminin Rolü: Niğde İli Örneği”, Metin Can GÜLSEREN, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 07.09.2016.

“Kredi Derecelendirme Notlarının Finansal Piyasalar Üzerine Etkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, Asuman BALAT, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 04.01.2019.

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

“Finansal Gelişme ve Yenilenebilir Enerji Tüketimi İlişkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir İnceleme”, Oğuz SAYGIN, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 07.07.2017.

“Bulanık Mantık İle Gerçekleştirilen Portföy Optimizasyonunun Boğa ve Ayı Piyasalarında Karşılaştırılması: BİST Örneği”, Saffet AKDAĞ, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 05.12.2017.

“The Performance Of Banking System In Balkan Countries And Its Impact To Economy”, Veton ZEQIRAJ, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 03.12.2018.

 

İdari Görevler:

Görev Yeri Görev Süresi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

2009 - 2010

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, Bölüm Başkanlığı

2011 - 2012

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ofis Koordinatörlüğü

2011 - 2014

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Yönetim Kurulu Üyeliği

2014 - 2017

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

2014 - 2018

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (NÜSEM) Yönetim Kurulu Üyeliği

2011 – 2014

2016 - 2018

 

Uluslararası Tecrübe

Görev Yeri ve Görevi Yıl Süre

İsveç, Linköping University – Research Assistant

2006

1 Yıl

Polonya, University of Applied Sciences in Nysa – Visiting Lecturer

2010

1 Hafta

Macaristan, University of Sopron – Visiting Lecturer

2011

1 Hafta

Romanya, Constantin Brancusi University of Targu-Jiu – Visiting Lecturer

2013

1 Hafta

Umman, Sultan Qaboos University, University Coordinator

2015

1 Hafta

Azerbaycan – University Coordinator

2014

1 Hafta

Ürdün – University Corrdinator

2016

1 Hafta

İtalya, University Coordinator

2012

1 Hafta

Kosova -  – University Coordinator

2013

2 Hafta

Makedonya – University Coordinator

2014

1 Hafta

Avustura, University Coordinator

2012

1 Hafta

 

Görev Alınan Danışmanlık ve Proje Görevleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Niğde Bölgesi Danışmanlığı

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Danışmanlığı

Niğde Ticaret Borsası Danışmanlığı

Bor Ticaret ve Sanayi Odası Danışmanlığı

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Projesi

TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Projesi

Kalsit Sektörü Kümeleme Projesi

Kır Kabuğunu Bir Fikirde Sen Bul Projesi

 

Dergi Editörlüğü:

International Review of Management and Marketing (Dergi Editörü)

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (Dergi Editörü)

 

Son İki Yılda Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

İşletme Finansı

Finansal Yönetim

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Finansal Tablolar Analizi

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

Portföy Yönetimi Uygulamaları

Finansta Güncel Konular

Finansal Politika ve Stratejileri

Bankalarda Finansal Yönetim

 

Ekler:
DosyaAçıklama
Bu dosyayı indir (Prof. Dr. Ömer İSKENDEROĞLU Özgeçmiş..pdf)ÖzgeçmişProf. Dr. Ömer İskenderoğlu'na ait özgeçmiş