Makaleler (3-Bildiriler)

İSKENDEROĞLU, Ömer, KANDIR, Serkan Yılmaz, ÖNAL, Yıldırım Beyazıt, (2010), "Hisse Senedi Piyasası ve Reel Ekonomik Faaliyetler Arasındaki İlişkinin Araştırılması", 14. Ulusal Finans Sempozyumu, 3 – 6 Kasım 2010, Konya.

KARADENİZ, Erdinç, KANDIR, Serkan Yılmaz, ÖNAL, Yıldırım Beyazıt,   İSKENDEROĞLU, Ömer,  (2010), "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Yardımıyla Oteller ve Lokantalar Sektörünün Finansman Kararlarının İncelenmesi", 11. Ulusal Turizm Kongresi, 2 – 5 Aralık 2010, Kuşadası.

İSKENDEROĞLU, Ömer, KARADENİZ, Erdinç, ÖNAL, Yıldırım Beyazıt,  (2011), “Gibrat Orantılı Etki Yasasının İMKB Turizm Şirketleri Üzerinde Sınanması” 12. Ulusal Turizm Kongresi, 30 Kasım – 4 Aralık 2011, Düzce.

KARADENİZ, Erdinç, Kandır, Serkan Yılmaz,  İSKENDEROĞLU, Ömer, (2013), "Sistematik Riskin Belirleyicileri: Borsa İstanbul Turizm Şirketleri Üzerine Bir Araştırma", 14. Ulusal Turizm Kongresi, 5 – 8 Aralık 2013, Kayseri.

KARADENİZ, Erdinç, İSKENDEROĞLU, Ömer, BEYAZGÜL, Mehmet, ZENCİR, Banu, (2014), " Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektörünün Banka Kredisi Kullanım Düzeyinin Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma", 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13 – 16 Kasım 2014, Ankara.

İSKENDEROĞLU, Ömer, AKDAĞ, Saffet, (2018), " VIX Korku Endeksi ile Çeşitli Ülkelerin Hisse Senedi Endeks Getirileri Arasında Bir Nedensellik Analizi", Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, 12 - 14 Nisan 2018, Nevşehir.

AKDAĞ, Saffet, DERAN, Ali, İSKENDEROĞLU, Ömer, (2018), “PMI ile Çeşitli Finansal Göstergeler Arasındaki İlişkinin Dinamik Nedensellik Analizi ile İncelenmesi: Türkiye Örneği”, 22. Finans Sempozyumu, 10 – 13 Ekim 2018, Mersin.

KARADENİZ, Erdinç, İSKENDEROĞLU, Ömer, DALAK, Selda, (2018), "Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Makroekonomik Değişkenlerin Analizi: BİST Perakende Sektörü Üzerine Bir Uygulama", 22. Finans Sempozyumu, 10 – 13 Ekim 2018, Mersin.

İSKENDEROĞLU, Ömer, AKDAĞ, Saffet, (2018), “Enerji Verimliliği Açısından Nükleer Enerji ile Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Karşılaştırılması”, 5. International Congress on Politic, Economic and Social Studies, 26 – 29 Ekim 2018, Niğde.

İSKENDEROĞLU, Ömer, AKDAĞ, Saffet, (2018), “Ekonomik Büyüme, Ar-Ge Harcamaları, İhracatın ve Net Yabancı Sermeye Girişinin Ülkelerin Ekonomik Fitnes Endeksi üzerindeki Etkisi”, 5. International Congress on Politic, Economic and Social Studies, 26 – 29 Ekim 2018, Niğde.

İSKENDEROĞLU, Ömer, ARSLAN, Seçkin, ÇELİK, Mehmet Sinan, (2018), "Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 5 Mayıs 2018, Adana.

İSKENDEROĞLU, Ömer, GÜNAY, Fatih, KARADENİZ, Erdinç (2018), " Borsa İstanbul’da İşlem Gören Konaklama İşletmelerinde Kârlılığın Kalıcılığının Analizi", The Second International Congress on Future of Tourism, 27 - 29 Eylül, Mersin.