İşletmelerin Büyümesinde Büyüklüğün Etkisi

İşletmelerde büyüme finans çevrelerinde en çok araştırılan konulardan biridir. Büyüme üzerinde etkili olan birçok faktör vardır. İşletme büyüklüğü, işletme yaşı, işletmenin sahiplik yapısı, işletmenin faaliyet gösterdiği sektör, işletmenin coğrafi pozisyonu, Ar – Ge faaliyetlerinde bulunup bulunmaması, makroekonomik değişimler işletme büyümesine etki eden faktörlerden bazılarıdır. Bu faktörler içerisinden en çok tartışılan, işletme büyüklüğüdür. Bu çalışmada işletmelerin büyüklüğünün, büyüme üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları işletme büyüklüğünün işletme büyümesi üzerinde etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre küçük işletmeler büyük işletmelere kıyasla daha hızlı büyümektedirler. Büyük işletmelerin büyümesi ise, kendi aralarında benzerlik göstermektedir. Kitabı bu linkten satınalabilirsiniz.