Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik büyümenin sağlanması, ülke hükümetlerinin en çok önem verdikleri konuların başında gelmektedir. Ekonomik büyümenin, ülkenin refah seviyesine ve istihdam düzeyine yapacağı katkı tüm ekonomi çevrelerinde kabul edilmektedir. Ekonomik büyümenin nasıl sağlanacağı ise ayrı bir konudur. Ekonomik büyümeyi etkileyen pek çok faktör bulunmasına rağmen, yatırımların olmadığı bir ortamda ekonomik büyümenin sağlanamayacağı açıktır. Yatırımları mümkün kılan tasarrufların toplanması ve yatırımlara aktarılması ise iyi işleyen ve gelişmiş bir finansal sistem ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi destekleme düzeyi araştırılmıştır. Sonuçlar, Türkiye’de finansal sistemin, ekonomik büyümeye beklenen katkıyı sağlayamadığını ortaya koymuştur. Bu sonuç ışığında, Türkiye’nin finansal sistemini geliştirmedikçe, finansal kaynaklar yönünden ekonomik büyümeyi sağlamakta sıkıntı yaşamaya devam edeceğini göstermektedir. Türkiye, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için yeterince gelişmiş ve iyi işleyen bir finansal sisteme ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmanın, finansal sistemin gelişmesi yönündeki ihtiyacın belirlenmesi konusunda faydalı olması beklenmektedir. Kitabı bu linkten satınalabilirsiniz.